Kliniğinizin başarısında (veya başarısızlığında!) Sekreteryanın rolü

Klinikler ve tıp merkezleri tek bir kişiyle çalışmaz, entegre bir çalışma ekibine ihtiyaç duyarlar.Bu ekipte doktorlar, hemşire ekibi ve ayrıca sekreterler bulunur.Klinikte veya tıp merkezinde hastaların okulu bırakmasına yol açacak olaylar meydana gelebilir veya Pazarlamanın hedeflerine ulaşmaması veya kliniğin itibarına zarar vermesi ya da tam tersi . Klinikler ve tıp merkezleri, tüm ekibin gerekli yetkinliğe sahip olması durumunda başarılı olur ve gelişir.Bu yazımızda, bir doktorun başarısında çok önemli bir unsur olan sekreter veya asistanların rolünü gözden geçireceğiz. Rolleri uygulamanızın başarısını veya başarısızlığını nasıl etkiliyor?

Sekreterlik ve hemşirelik ekibi arasındaki fark

Hemşirelik ve sekreterlik rolleri arasında kafa karışıklığı olabilir (bu yazıda idari asistanları hemşirelikten ayrı olarak sekreter, sekreter, sekreter veya asistan olarak adlandırıyoruz) ve bu karışıklığın oluşması normal ve halk için anlaşılabilir bir durumdur, ancak bu Doktor bir profesyonelin idari değil teknik bir iş olduğunu ve teknik beceri ve özel çalışma gerektirdiğini bildiği için doktorun yapmaması gereken bir hatadır. İdari asistanlar veya sekreterler teknik değil idari işler olsa da, sosyal ve idari beceriler ve halkla farklı şekilde ilgilenme becerisi gerektiren işlerdir .

Bu tabloda profesyonel hemşireler ile idari (sekreter) asistanları arasındaki farkı açıklıyoruz:

Profesyonel hemşirelik ekibinin görevleri

Doktorun sekreterlik görevleri

1

Operasyon yardımı:

Hemşire bazı ameliyatlarda hazır bulunabilir, hastanın ameliyat veya muayene için uygun pozisyonda tutulmasına yardımcı olur ve doktorun yaptığı ameliyat veya işlemin kaydını tutar.

Pelvik veya prostat muayenesi sırasında hemşire de hastanın refakatçilerinden biri olabilir ve bu nedenle klinikte veya tıp merkezinde hemşirelerin bulunması, özellikle hemşirenin görevlerine aşina olması durumunda mekanın verimliliğinin artmasına katkı sağlar.

Randevu planlaması:

Doktorlar gün boyu hastane ve klinikte hastalarla ilgilenmekle meşguldür, bu da kliniğinde özel randevu alan hastalarla randevu ayarlamayı gerektirir ve bu bir sekreterin ilk görevidir.

Sekreterlik düzenli bir randevu programı tutar ve kliniğin çalışmalarını her zaman organize eder. Hastaların doktora başvurmadan önce uzun saatler klinikte beklemekten sıkılmamaları için basit gibi görünen bu organizasyonel konular son derece önemlidir. Böylece hasta sizi tekrar ziyaret etsin.

Sekreterliğin bir diğer görevi de daha önce rezervasyon yaptıran hastalara randevu hatırlatıcısı göndermek ve bu sayede hastaya doktorun kendisiyle kesinlikle ilgilendiğini hissettirmek veya doktorla ilgili bir sorun çıkması durumunda randevuda ayarlamalar yaparak randevusunu geciktirmesini sağlamaktır. Kliniğine zamanında varmak. Böylece hasta uzun süre beklemez.

2

Sterilizasyon:

Hasta odaları her ziyaret arasında dezenfekte edilmeli ve yeniden düzenlenmelidir ve konunun teknik beceri gerektirmesi durumunda bu görev hemşirelik ekibine düşmektedir. Her randevu ile bir sonraki randevu arasında yatak takımlarını değiştiriyor ve odadaki tüm alanları sterilize ediyor.

Doktorun muayene veya cerrahi müdahale sırasında kullandığı aletlerin sterilize edilmesi de hemşire ekibinin görevidir.Bazı aletler için rutin temizlik yeterli olmayıp, kontamine olmadan steril bir kaba konulması gerekir.

Bu da tabi ki hekim asistanının bu alanda uzman olmasını gerektirir, aksi takdirde hasta doktora gittiğinde enfeksiyona maruz kalacak ve bu durum hastaya tıp merkezi veya klinik hakkında kötü bir izlenim bırakacaktır. Bu nedenle asistanın dikkatli seçilmesi ve sürekli eğitilmesi gerekir.

Telefon çağrılarını yanıtlama:

Sekretarya, kliniğe gelen telefonların yanıtlanmasından ve ister klinik, konumu, çalışma saatleri ile ilgili genel sorular olsun, isterse özel tıbbi sorular (sekreterliğin uzman olması durumunda) olsun, sorulan tüm soruların yanıtlanmasından sorumludur.

Sekretarya ayrıca daha önce kliniğe gelen veya uygun tedaviyi almayan hastaların şikayetlerini de alır, hastalarla ilgilenme konusundaki eksikliklerin bilinmesi ve daha sonra tedavinin iyileştirilmesini sağlamak için bu şikayetlerin doktora yönlendirilmesi gerekir. Böylece hastalar klinikten kaçmasın ya da sonradan itibarı kötüleşmesin.

3

Kan örneklerinin alınması:

Doktorun bu konuda kendisi müsait olmasa bile hastadan kan örneği alması gerekebilir ya da çalışma sistemi bu işlem için hemşirelerin varlığını gerektiriyorsa bu onların işidir; Kan örnekleri, besin eksikliklerini, enfeksiyonları tespit etmek veya kan testiyle tespit edilen anemi veya diğer bozuklukları teşhis etmek amacıyla analiz için bir laboratuvara gönderilir.

Mali işleri yönetmek:

Sekreterlik, her hastadan ödeme verilerini alır ve ayrıca kliniğin mali gelirlerini doğrudan hastalardan toplar.Sekreterliğin görevlerinden biri, tıbbi ziyaret masraflarını ödemenin mümkün olmadığı durumlarda doktoru bilgilendirmektir. Böylece doktor onlarla uygun seçeneği görebilir.

Sekreterliğin tek başına zor vakaları veya benzeri konuları reddetmesi ise kliniğin itibarını zayıflatabilir ve tüm bunlarda referans doktordur. Bu nedenle doktorun kendisiyle işbirliği yapacak bir sekreter seçmesi ve talimatlarına harfiyen uyması gerekir. Böylece kliniğin itibarı özellikle diğer rakiplerin varlığından etkilenmez.

4

Damara enjekte etmek:

Damar içi enjeksiyon uygulamak hemşirelerin temel rollerinden biri olmayabilir ancak bazı klinik ve tıp merkezlerinde belirli kısıtlamalarla izin verilirken bazı kliniklerde tamamen yasaklanabilmektedir ve bunda referans doktora ve onun kapsamına yöneliktir. asistanının deneyimine ilişkin bilgisi.

Yönlendirme formatı:

Bazı hastaların röntgen, tomografi gibi görüntüleme tetkikleri, bazen de başka bir sağlık kuruluşunda başka bir uzman tarafından görülmesi gerekebilir.Bu sevkleri koordine etmek sekreterin görevidir; Hastaya tıbbi tesisin konumu hakkında doğru bilgi sağlar ve oradan randevu alabilir.

Kliniğin veya tıp merkezinin çalışmalarındaki bu kolaylık, hastaların her zaman sizinle çalışmayı dört gözle beklemesine neden olur.Örneğin, bir radyoloji merkezi, başka bir uzmanlaşmış klinik veya hastalığında uzmanlaşmış bir tıbbi tesis arama zahmetine girmesine gerek kalmadı. Daha doğrusu iletişim ve her şey sizin aracılığınızla ya da sekreterlik aracılığıyla yapılıyordu ve geriye hiçbir şey kalmıyordu.Hastanın yalnızca sizin yönlendirdiğiniz sağlık kuruluşuna gitmesi yeterliydi.

5

Örnek koleksiyon:

Hastanın yaşadığı sağlık sorunlarının tespit edilmesi amacıyla bu numuneler analiz için laboratuvara gönderildiğinden, hastalardan idrar ve dışkı örneklerinin toplanması hemşirelik görevlerinden biridir.

Hastalarla iletişim:

Hastalar öncelikle sekretarya ile iletişime geçer; Bu nedenle hastalarla iyi iletişim kurabilen, kliniğin veya doktorun itibarını zedelemeden onlarla baş edebilecek becerilere sahip olması, hastalarla başlangıçtan itibaren iyi bir ilişki kurulmasına yardımcı olur ve onların ileriye bakmasını sağlar. çalışanlarının daha onu görmeden onlara iyi davrandığı doktoru ziyaret etmeye.

Bazen bazı hastalarla iletişim kurmak zekayı, hayalperestliği, aceleci ya da duygusal olmamayı gerektirir. Dolayısıyla bir sekreterin vasıfları sadece idari işlerle sınırlı olmayıp, her türlü hastayla ilgilenebilecek vasıflara sahip olması tercih sebebidir.

6

Yara bakımı ve ameliyat sonrası takip:

Özellikle cerrahi alanında hemşirelik ekibinin temel görevlerinden biri hastanın yarasının takibi ve bakımının yapılması, üzerindeki tıbbi bandajların veya bandajların sürekli değiştirilmesidir. Yarayı korumak ve hastanın enfeksiyon kapmasını önlemek.

Doktora pazarlama konusunda yardımcı olmak:

Doktor, hastaların tüm ihtiyaçlarının farkında olmayabilir ve onlarla yaptığı çalışma, teşhis koyma ve uygun tedaviyi seçme şeklinde özetlenebilir ve bu onun işi olduğu için normaldir, ancak hastalar muayene için doktor odasına girmeden önce gerekli önlemleri alır. Önce sekreterle ilgilenir ve klinikte uzun bekleme süresi, yüksek sıcaklık, fanların veya klimaların çalışmaması gibi bazı şeylerden şikayetçi olabilir (bazı hastalar böyledir).

Bu şikayetler bir şekilde doktora ulaşmazsa, hastayı kendisine çeken doğru bir pazarlama stratejisi izlese bile, hasta kendi kliniği yerine başka klinikleri tercih etmeye devam edecektir. onunla ilgilenmenin sürekliliği ve ziyaretten tam memnuniyetleri.

Sekretarya şikayetleri telefon yoluyla da alır ve bu şikayetler bazen doktorun hastalarla ilişkilerinin niteliği ile ilgili olabilir ve bu şikayetlerin de doktora bildirilmesi gerekir. Bunu dikkate almak ve klinikte veya hastalarla olan davranışlarında gerekli ayarlamaları yapmak; Başka doktorlara bulaştırmasınlar diye.

Ayrıca bazı hastalar, doktorun muayenehanesinde bulunmayan bazı tedavi veya teşhis tekniklerini sormak için kliniğe gelebilir ve sekreter bunu alır ve ardından doktora bu konuda bilgi veren kişidir. Hastaların sorduğu bu modern teknolojilerin bulunabilirliği konusunda klinik için gerekli teknolojileri sağlamak ve pazarlama ve reklam kampanyaları oluşturmak.

Asistanlardan oluşan ekip kliniğin başarısının nedeni nasıl yapılır?

Asistan hekim görevini yapabilecek yeterlilikte olmadığı sürece tıp merkeziniz hastaya umduğu hizmeti vermekte başarılı olamayabilir.Sekreterlik , hastanın kapıdan içeri girdiğinde karşılaştığı ilk şey olduğundan kliniğin yüzüdür. Kliniğinizin görevleri öncelikle idari ve organizasyonel olmasına rağmen; Bununla birlikte, sekreteryanın çalışma şekli, hastaları kliniğinizden çekme veya uzaklaştırma üzerinde önemli bir etkiye sahiptir ve bu nedenle idari verimlilik tek başına sekreterlik rolünün başarısının kriteri değildir. Asistanlardan oluşan ekibin kliniğin başarısının nedeni olabilmesi için doktorun atması gereken bir takım önemli adımlar vardır.

Bunları iyi seçin ve sürekli takip edin

Teknik asistanların (hemşirelik) seçimi, klinik uygulamadaki kesin becerilere bağlıdır; örneğin: kan örneği alma becerisi, ameliyat sonrası hastanın yarasının bakımı veya sterilizasyon. Doktor, bu görevlerin bir kısmında veya tamamında yetersiz olan bir asistanı seçebilir ve bu durum, doktorun hastayla olan çabalarının boşa çıkmasına neden olabilir. Çünkü yardımcının kaçınılmaz olarak yapacağı hatalar.

Ayrıca klinikte veya tıp merkezinde çalışmak için başvuranların sunduğu sertifikaları ve deneyimleri de kontrol etmelisiniz.Asistanın kliniğinizde çalışabilecek saygın bir sertifikası olmayabilir ve bu durum kesinlikle hastaları sağlıkları açısından büyük bir riskle karşı karşıya bırakır, ve onlarla yapılan klinik çalışmalarda hatalar her zaman beklenir ve bu nedenle Asistan, hastalarla ilgilenme yeterliliğini doğrulayan tanınmış bir sertifika almış bir uzman olmalıdır.

Bir diğer önemli nokta ise mümkünse aynı alanda deneyimdir, göz, obezite veya ortopedi cerrahisi uzmanı olabilirsiniz ve uzmanlığınız ne olursa olsun, asistanınız yaptığınız işin aynı uzmanlık alanında uygun nitelikte olmayabilir ve bu nedenle Uzmanlık alanınıza yakın olan veya en azından deneyimi olan, örneğin sizinle aynı uzmanlık alanında daha önce bir doktorla çalışmış bir asistanı seçmeniz tercih edilir. Bu kesinlikle bakım personeli ve tercihen idari (sekreter) asistanları için de geçerlidir.

Bir doktorun asistanlarına hastaların iyi tıbbi tedavisi konusunda eğitim vermemesi veya onlara gerektiği gibi bakım vermemesi büyük bir hatadır ve bu durum klinikte veya tıp merkezinde hastaya verilen hizmetin kalitesinin düşmesine neden olur. Sekreterin kliniğin yüzü olması nedeniyle hastalarla iyi ilgilenmek ve hastalara karşı sabırlı olmak için eğitilmiş olması doğaldır. Bazı sekreterlerin bazı iletişim becerileri ve başkalarıyla ilişkiler konusunda eğitime ihtiyacı olabilir ve bu konunun göz ardı edilmesi hastanın kliniğinizde kötü bir deneyim yaşamasına neden olabilir.

Sekreter sadece randevu programlarını düzenleyen veya hastalardan para toplayan kişi değildir, aynı zamanda en önemli iş hastalarla iyi ilgilenmektir, onlarla ilk tanışan ve onlarla ilgilenen kişidir. Zaman, bazen de doktordan daha fazla, dolayısıyla doktor seçilebiliyor, hastalarla ilgilenme konusunda iyi olmayan ve etkili iletişim becerisine sahip olmayan bir sekreter var ve bu da doktorun hastayla ilgilenmeye devam etme şansını zayıflatıyor . gelecek.

Motivasyon ve finansal ve psikolojik takdire ilgi

Her insanın sürekli uyarılmaya ihtiyacı vardır; Görev yaptığı alanda elinden gelenin en iyisini yapmak için çalışan asistanlar ve sekreterler de istisna değildir, eğer uygun maddi ve manevi teşviki almazlarsa işlerini tam anlamıyla yapamayabilirler ve bu da işlerine mutlaka yansır. hastalarla olan ilişkileri. Bu nedenle en büyük hata, taraftar takımınızı zaman zaman motive etmemektir.

Bazen doktor, asistanlara veya sekreterlere kötü davranarak, onları küçümseyerek, onlarla veya klinikteki performanslarıyla alay ederek bir hata yapar, bu onları sürekli gerginleştirir ve bir süre sonra bile gerilimin ortadan kaldırılması gerekir, o zaman ortaya çıkabilir. hastalara kötü davranılması veya onlara yeterince ilgi gösterilmemesi; Bu nedenle hekimin teknik ve idari yardımcılarına iyi davranması gerekir.

Maddi takdir de önemlidir, asistan veya sekreterin aldığı maaş geçim ihtiyacını karşılamaya yetmiyorsa, klinikte çalışmaktan sıkılabilir veya başka yerlerde ekstra çalışma arayışına girebilir, bu da kaçınılmaz olarak verimliliğini etkileyecektir. kliniğinizde çalışırken. Çünkü dinlenmeye yeterli zaman bulamıyor; Bu nedenle doktor, eğer hastalarına iyi hizmet vermek istiyorsa, asistanlarına sürekli olarak yüksek maaşlar sağlamak zorundadır.

Takip edin, takip edin, takip edin

Asistan, alanında uzman olsa bile, doktorun onu takip etmesi, zaman zaman performansını denetlemesi, hatalarını değerlendirmesi ve gelecekte yapmaması gerekir.
Dolayısıyla asistanın performansını takip etmemek, yaraya gereken bakımı yapmamak gibi tıbbi hatalar yapmasına neden olabilir ve bu da hastanın klinikte veya tıp merkezinde gözlemlediği bakımın derecesini büyük ölçüde etkiler. -doktordan; Hastalarla ilişkilerini, iyi tedavi görüp görmediklerini değerlendirmek. Doktorun takibinin yapılmaması, sekreterin bazı durumlarda hastalarla uygunsuz bir şekilde ilgilenmesine ve hastaların klinikten uzaklaşmasına neden olabilir. Bu nedenle doktorun uzaktan izlemesi ve gerekirse müdahale etmesi gerekir.

Bir klinikte veya tıp merkezinde sekreter olarak çalışmak için gerekli olan en önemli özellikler

Asistanın, doktor nezdindeki görevini yerine getirmesini sağlayacak bazı becerilerden yoksun olmaması gerekir.Temel klinik becerilerin yanı sıra aşağıdaki becerilere de sahip olması tercih edilir:

 • Analitik beceriler: İdari asistan eleştirel düşünebilmeli ve elindeki verileri analiz edebilmelidir. Örneğin, hastanın tıbbi geçmişini inceleyerek hastanın durumunu daha derinlemesine anlamasına ve doktorun ne istediğini daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır. tedavi etmeyi hedefliyor.
 • Hızlı öğrenenler: Asistanların çoğu yüksek kalitede eğitim alsa da, bazıları diğerlerinden daha hızlı öğrenir ve bu hız kesinlikle mesleki yeterliliklerini artırır ve kliniğinizdeki hastaya en yüksek kalitede tıbbi hizmet verilmesini sağlar.
 • Etkili iletişim: Hastalarla etkili iletişim başarının temel direklerinden biridir. Sekreter hastalarla iletişim kurabilmelidir, çünkü analiz ve test sonuçlarının yanı sıra doktorun ameliyat öncesi ve sonrası talimatları hakkında onları bilgilendirmekle sorumludur. Ayrıca hastanın rahatına da önem vermeli, ona sempati göstermeli, asistan veya doktor tarafından küçümsenmeden, kibirlenmeden onunla iletişim kurmalıdır.
 • Bilgisayar becerileri: Elektronik sağlık kayıtlarıyla çalışan bir yönetici asistanı, makul miktarda bilgisayar deneyimi gerektirir; O halde doktor, asistanınızın bu yeteneğe sahip olduğundan emin olun. Hasta bilgilerinizi doğru bir şekilde kaydetmek için.
Scroll to Top

اطلب مكالمة هاتفية من أبر مدك

هذا النموذج مجاني ولا يؤدي للاشتراك في أي خدمة ولا خصم من رصيد الجوال

  İşlerimizin dosyasını indirin

  Aşağıdakileri içeren iş profilimizi yazdırılabilir PDF formatında indirin:

   Açık sohbet
   Merhaba 👋
   Merhaba 👋
   Sana yardım edebilir miyiz?